Nowoczesny słownik polsko-angielski

arthouse film

art movie

specialty film

art film

art house film