Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

pełne odszkodowanie dla producentów po uboju