Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

ujęcie pokazujące aktora lub aktorkę nago od przodu;