Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kulinaria pełne jasne;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pełne jasne (piwo)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The lamp of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.
Oko twoje jestci świecą ciała twego; jeźliby tedy oko twoje było szczere, wszystko ciało twoje jasne będzie;

Jesus Army

So, color enables us to see the similarities and differences between surfaces, according to the full spectrum of light that they reflect.
Więc, kolor umożliwia nam widzenie podobieństw i różnic pomiędzy powierzchniami, ze względu na pełne spektrum światła, które odbijają.

TED

The lamp of thy body is thine eye: when thine eye is single, thy whole body also is full of light; but when it is evil, thy body also is full of darkness.
Świecą ciała jest oko; jeźliby tedy oko twoje było szczere, i ciało twoje wszystko będzie jasne; a jeźliby złe było, i ciało twoje ciemne będzie.

Jesus Army

If therefore thy whole body be full of light, having no part dark, it shall be wholly full of light, as when the lamp with its bright shining doth give thee light.
Jeźli tedy wszystko ciało twoje jasne będzie, nie mając jakiej cząstki zaćmionej, będzieć wszystko tak jasne, że cię jako świeca blaskiem oświeci.

Jesus Army

The European Union must monitor the electoral process and make sure that an independent investigating committee sheds full light on what has happened - on the violence and the corruption.
Unia Europejska musi monitorować wybory i zapewnić, by niezależna komisja śledcza rzuciła światło na to, co się stało - na przemoc i na korupcję.

statmt.org

We're in full light even. isn't it blinding?
Nawet w pełnym blasku. Czyż nie oślepia?

The European Union must monitor the electoral process and make sure that an independent investigating committee sheds full light on what has happened - on the violence and the corruption.
Unia Europejska musi monitorować wybory i zapewnić, by niezależna komisja śledcza rzuciła światło na to, co się stało - na przemoc i na korupcję.