Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

pełny załadunekkontenera po względem wagi i objętości