Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

najwyższa ocena

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Nevertheless, Mr Reinfeldt, I cannot give your Presidency full marks.
Niemniej jednak, panie Reinfeldt, nie mogę przyznać pana prezydencji najwyższej oceny.

statmt.org

Therefore, full marks to you, Commissioner.
Panie Komisarzu! Proszę przyjąć moje gratulacje.

statmt.org

It will mark an important step on their way towards full participation in Schengen.
Odzwierciedla ona ważny krok w kierunku ich pełnego udziału w Schengen.

statmt.org