Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

pełny, całkowity, kompletny, obfity; napełniony, wypełniony, przepełniony, nabity, syty; obszerny, luźny;