Nowoczesny słownik angielsko-polski

gorliwy

zapalony

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. pełen gorliwości