Nowoczesny słownik angielsko-polski

profesor zwyczajny

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

"
fUl pr@'fes@rn Profesor zwyczajny (najwyższy stopień naukowy w USA) Eight were made full professors (Ośmiu zostało profesorami zwyczajnymi) - Hartford Courant (1999) Associate Professors Greenberg and Sheppard are being promoted to full professor effective July 1 (Profesorowie nadzwyczajni Greenberg i Sheppard zostaną profesorami zwyczajnymi 1 lipca) - Hartford Courant (2000)

Wordnet angielsko-polski

(a professor of the highest rank)
profesor zwyczajny