Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

komplet, pełny zestaw;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

komplet

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

pełny komplet