Słownik techniczny angielsko-polski

soda amoniakalna topiona