Słownik techniczny angielsko-polski

strefa wtopienia