Słownik techniczny angielsko-polski

reaktor jądrowy chłodzony mieszaniną stopionych soli