Wordnet angielsko-polski

(a mixture of amyl alcohols and propanol and butanol formed from distillation of fermented liquors)
fuzel, olej fuzlowy, niedogon

Słownik techniczny angielsko-polski

fuzle pl, oleje fuzlowe