Słownik techniczny angielsko-polski

korek topliwy, topikowa wkrętka bezpieczeństwa