Słownik techniczny angielsko-polski

1. temperatura topnienia
2. temperatura syntezy jądrowej