Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) finanse kontrakt terminowy typu futures; biznes umowa o przyszłą dostawę, umowa terminowa typu forward, kontrakt terminowy, którym obraca się na rynkach finansowych na zakup określonej standardowej ilości czegoś (np. papierów wartościowych) za określoną cenę w określonym terminie w przyszłości;

Wordnet angielsko-polski

(an agreement to buy or sell a specific amount of a commodity or financial instrument at a particular price on a stipulated future date
the contract can be sold before the settlement date)
future