Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

finanse notowanie transakcji terminowych typu futures;