Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

lotn.,kosm. wskaźnik przeciążenia