Nowoczesny słownik polsko-angielski

influenza A virus subtype H1N1