Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

shock-absorbing towing hook