Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

hebr., bibl. Akeldama, Aceldama, Haceldama; field of blood