Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

pół (mocą) naprzód!