Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pozycja kurka wzwiedzionego do połowy, półnapięty kurek;
at half cock - z pół napiętym kurkiem;
go off at half cock - nie wypalić, spalić na panewce, być pochopnym;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(w wyrażeniu) go off ~ nie wypalić, nie udać się