Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) połowa pensji;
be on half pay - otrzymywać połowę wynagrodzenia/pół pensji;