Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

fiz. okres połowicznego rozpadu; półokres