Nowoczesny słownik angielsko-polski

pomniejszony dwa razy

w skali 1:2