Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) (UK) a person who introdu-ces new clients to a stockbrokin firm and gets a share of the commission received from those clients - pośrednik gieł-dowy, który wprowadza nowych klientów do firmy maklerskiej i dzieli się prowizją z maklerem
He acts as a half-commission man as his sideline.