Słownik techniczny angielsko-polski

okres połowicznego rozpadku, okres półtrwania, półokres m