Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

medycyna grubość filtra pochłaniającego połowę promieniowania rtg;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

grubość filtra pochłaniającego połowę promieniowania rtg

Słownik techniczny angielsko-polski

warstwa półchłonna, warstwa połowicznego osłabienia, warstwa połówkowa