Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) dom akademicki, akademik;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dom akademicki

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

zobacz @@hall

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Your non-EU relatives or partner should apply for a residence card with the authorities (often the town hall or local police station) within 3 months of arriving.
W ciągu trzech miesięcy od przybycia Twoi pochodzący spoza UE krewni lub partner powinni wystąpić do władz (często jest to urząd gminy lub lokalny posterunek policji) o kartę pobytu.

europa.eu

It is a hall of residence, not a monastery.
To jest dom studencki, a nie klasztor.