Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

jadalnia; monast. refektarz