Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

nimb chwały, otoczka chwały