Słownik techniczny angielsko-polski

fluorowce pl, halogeny pl (F, Cl, Br, I, At)