Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bagaż ręczny

Słownik internautów

bagaż podręczny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The Hand Luggage should not block easy movement by the remaining passengers.
Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.

polskibus.com

Today, we are to vote on amending the rules on hand luggage in air transport.
Dzisiaj będziemy głosować nad poprawkami zmieniającymi przepisy w zakresie bagażu ręcznego w transporcie lotniczym.

statmt.org

The restrictions on carrying liquids, aerosols and gels, as hand luggage, into the cabin of an aircraft remain for the time being.
Na razie nadal obowiązują ograniczenia dotyczące płynów, aerozoli i żeli wnoszonych w bagażu podręcznym na pokład samolotu.

europa.eu

In particular the way in which passengers are expected to turn over their 'duty-free' liquids purchased at an airport to the authorities checking hand luggage.
W szczególności z powodu sposobu, w jaki muszą oddawać płyny niepodlegające opłacie celnej, zakupione na lotnisku, władzom sprawdzającym bagaże podręczne.

statmt.org

A specific example is the Regulation on liquids in hand luggage, the annex to which was not accessible to citizens, and neither was it accessible to parliamentarians.
Konkretnym przykładem jest załącznik do rozporządzenia o płynach w bagażu podręcznym, do którego ani obywatele, ani parlamentarzyści nie mieli dostępu.

statmt.org

Today, we are to vote on amending the rules on hand luggage in air transport.
Dzisiaj będziemy głosować nad poprawkami zmieniającymi przepisy w zakresie bagażu ręcznego w transporcie lotniczym.

This is her famous Travel as hand luggage act
To jest jej słynny pokaz podróżującego bagażu.

Sir, that is not hand luggage.
To nie jest bagaż podręczny.

In particular the way in which passengers are expected to turn over their 'duty-free' liquids purchased at an airport to the authorities checking hand luggage.
W szczególności z powodu sposobu, w jaki muszą oddawać płyny niepodlegające opłacie celnej, zakupione na lotnisku, władzom sprawdzającym bagaże podręczne.

A specific example is the Regulation on liquids in hand luggage, the annex to which was not accessible to citizens, and neither was it accessible to parliamentarians.
Konkretnym przykładem jest załącznik do rozporządzenia o płynach w bagażu podręcznym, do którego ani obywatele, ani parlamentarzyści nie mieli dostępu.

As a reminder, more than 16 million passengers transit through Brussels National airport each year, and since last November they have been subject to a ban on carrying liquids in their hand luggage.
W ramach przypomnienia: ponad 16 milionów pasażerów obsługiwanych jest przez lotnisko krajowe w Brukseli każdego roku i od listopada ubiegłego roku obowiązuje ich zakaz wnoszenia płynów w bagażu podręcznym.