Wordnet angielsko-polski

podrywka, podrywka wędkarska
synonim: scoop net
synonim: dip net