Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'h{nd "
pöpItn Lalka zrobiona z rękawicy i poruszana palcami
pacynka He makes hand puppets for hospitalized children at the Children's Hospital in Camden (Wykonuje pacynki dla dzieci ze Szpitala Dziecięcego w Camden) - Philadelphia Inquirer (2000) Amy shows off her hand puppet (Amy pokazuje swoją pacynkę) - Denver Post (2000)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PACYNKA

Słownik audio-video Montevideo

kukiełki z ruchomymi czę-ściami poruszanymi przez animatorów