Słownik techniczny angielsko-polski

1. chwyt ręczny, chwyt pokrętła
2. łyżka odlewnicza, kadź ręczna