Słownik techniczny angielsko-polski

imadło ręczne