Nowoczesny słownik angielsko-polski

komputer podręczny

Wordnet angielsko-polski

(a portable battery-powered computer small enough to be carried in your pocket)
palmtop, komputer kieszonkowy, PDA
synonim: hand-held microcomputer