Wordnet angielsko-polski

wachlarz
synonim: hand fan