Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

rytualne mycie rąk, obrzęd mycia rąk