Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

przen. kajdany grzechu