Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

obchodzić się bardzo delikatnie;