Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biznes urządzenia przeładunkowe/magazynowe;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

urządzenia transportu bliskiego

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The following banknote handling equipment is not covered by this test procedure:
Opisaną tu procedurą testowania nie są objęte następujące przyrządy do obsługi banknotów:

ECB