Słownik trudnych zwrotów 'Awangarda' udostępniony dzięki agencji Awangarda

Opłata manipulacyjna

Słownik internautów

koszty obsługi, opłata manipulacyjna