Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

bibl. służebnica Pańska; Maryja