Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [blood] ] ręce pokryte krwią