Słownik techniczny angielsko-polski

kadź do barwienia przęd w pasmach