Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) holownik portowy;

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

holownik portowy